/   Friday 21st February 2020
    

Notice

07-Public notuice - Abhiyan -31.05.2076AGM Notice

Public notuice - Abhiyan -31.05.2076AGM Notice

Download


05-Public-Notice-Abhiyan-22-.05.jpg

Public-Notice-Abhiyan-22-.05.jpg

Download


04-Public-Notice-Abhiyan-30-.05.jpg

Public-Notice-Abhiyan-30-.05.jpg

Download


03-Public Notice-Abhiyan-25 .09.2015

Public Notice-Abhiyan-25 .09.2015

Download


02-Notice Regarding AGM-published in Abhiyan-12 September,2014

Notice Regarding AGM-published in Abhiyan-12 September,2014

Download


01-Notice regarding AGM-published in Abhiyan26.09.2013

Notice regarding AGM-published in Abhiyan26.09.2013

Download


Sixth AGM Notice and Proxy Form

6th AGM Notice 

Proxy form

  Read More »

4th AGM Notice

4th AGM Notice


Public Notice Abhiyan

Public Notice-Abhiyan-25 .09.2015


दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन

यस कम्पनीको मिति २०७१÷०५÷१२(तदनुसार २८ अगष्ट, २०१४)मा बसेको सञ्चालक समितिको पन्ध्रोै बैठकको निर्णयानुसार यस एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण... Read More »


2nd Notice Regarding 2nd AGM

2nd AGM Notice


Notice Regarding AGM-published in Abhiyan-12 September 2014

Notice Regarding Abhiyan-12 September 2014


Notice regarding 1st General Assembly of Company

1st General Assembly


Notice

 • 07-Public notuice - Abhiyan -31.05.2076AGM No...
  Read More »
 • 05-Public-Notice-Abhiyan-22-.05.jpg
  Read More »
 • 04-Public-Notice-Abhiyan-30-.05.jpg
  Read More »
 • 03-Public Notice-Abhiyan-25 .09.2015
  Read More »
View All

News & Events

View Archive

Watch Video

Dordhi Khola Jalabidhyut Aayojana 2015
Dordhi Khola Jalabidhyut Aayojana 2015
© 2011-2017 NRN Infrastructure and Development Limited. All Rights Reserved.