/   Friday 18th January 2019
   

दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन

यस कम्पनीको मिति २०७१÷०५÷१२(तदनुसार २८ अगष्ट, २०१४)मा बसेको सञ्चालक समितिको पन्ध्रोै बैठकको निर्णयानुसार यस एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयधनीमहानुभवहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।
Read More

Notice

View All

News & Events

View Archive

Watch Video

Dordhi Khola Jalabidhyut Aayojana 2015
Dordhi Khola Jalabidhyut Aayojana 2015
© 2011-2017 NRN Infrastructure and Development Limited. All Rights Reserved.